Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

Wiersz z tomiku Jerzego Stachury „Wiersze, które zapomniałem napisać” (2019)

 

Jerzy Stachura

***

Wiem że jesteś
gdzieś w świecie równoległym
czekasz na mnie

Ja jeszcze w swoim świecie
uczę się miłości
i już liczę gwiazdy
do spotkania

Wiersz z tomiku Jerzego Stachury „Wiersze, które zapomniałem napisać” (2019)

 

Jerzy Stachura

***

Nie wszystko jest iluzją
chociaż znikam
na wiele dni i nocy

A kiedy wracam
dziwisz się
skąd tyle wierszy
białych jak gołębie

I wciąż mi mało świata
choć całe życie na Grabówku

Wiersz z tomiku Jerzego Stachury „Wiersze, które zapomniałem napisać” (2019)

 

Jerzy Stachura

***

Leżę i układam sen - -

Idziesz do mnie
w kwietną suknię umajona
przez promień złocisty
podajesz mi nadzieję
na nowy dzień

A gdzieś niedaleko
psy szczekają
do padającego śniegu

Wiersz z tomiku Jerzego Stachury „Wiersze, które zapomniałem napisać” (2019)

 

Jerzy Stachura

***

Nie namalowałem dziś obrazu
nie napisałem wiersza
i nie kochałem ciebie

Tak jakbym złamał siódme przykazanie
kradnąc Bogu dzień

     Wydawnictwo Bellona zapowiada, że 15 stycznia 2020 roku ukaże się od dwóch lat zapowiadana książka autorstwa dr. Jakuba Beczka „Teraz oto jestem. Edward Stachura we wspomnieniach.”.

 

     Oto jak przebiegał I konkurs na stronie Stachuriada.pl na podstawie publikowanych artykułów:

Ogłaszamy konkurs o "Wrocławską Tancbudę"

     Przy okazji wydania pisaliśmy o niej w następujących artykułach:

"Wrocławska Tancbuda" i spotkanie z Basią Rejek

Krzysztof Wiśniewski 

     W prezencie pod choinkę otrzymaliśmy od Basi Rejek trzy egzemplarze jej najnowszej książki „Wrocławska Tancbuda”. Ogłaszamy dzisiaj konkurs z bardzo prostymi zasadami.

     Dokładnie 4 grudnia 2019 roku we wrocławskim Klubie Kosmos, odbyło się spotkanie z Basią Rejek, która promowała książkę inspirowaną twórczością Edwarda Stachury pt. „Wrocławska Tancbuda”.

     82. lata temu w Charvieu koło Grenoble we Francji urodził się Edward Stachura, poeta, prozaik, piosenkarz, tłumacz i wędrowiec, jeden z najsłynniejszych pisarzy powojennej Polski, który w latach 80. popularnością dorównywał gwiazdom rocka.

Strona 10 z 29

       Dziękujemy Rodzinie Edwarda Stachury za zgodę na wykorzystanie wizerunku i fragmentów twórczości Poety.

     Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania domu rodzinnego Edwarda Stachury

     TV Stachuriada to nasz kanał telewizyjny na You Tube. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

     Stachuriada.pl cały czas jest na etapie tworzenia (nie wiadomo, czy ten proces zostanie kiedykolwiek zakończony). Co więcej, w żadnym wypadku nie jest tworem zamkniętym na pomoc z zewnątrz, szerszą współpracę, czy drobne uwagi nie tylko od znawców tematu, bo każdy zainteresowany Edwardem Stachurą jest mile widziany. Chodzi przede wszystkim o to, by znalazło się tutaj jak najwięcej informacji, które chcielibyście tutaj widzieć, a także te, o których chcielibyście powiedzieć innym (począwszy od imprez, koncertów w waszej okolicy, skończywszy na własnych przemyśleniach, artykułach, sugestiach odnośnie technicznej strony Stachuriady). Nasze skromne grono redakcyjne z chęcią przyjmie nowych, stałych współpracowników. Zapraszamy również do udzielania się na  FORUM , albo do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez KONTAKT e-mailowy.