Twórczość Edwarda Stachury

tytułwydanoco to?o czym to?bohater/podmiotocena POlkai Chicka
Jeden dzień 1962 opowiadania z włóczęgi Stachura ** ***
Dużo ognia 1963 wiersze i poemat o włóczędze itp. Stachura *** ***
Falując na wietrze 1966 opowiadania z włóczęgi Stachura ***** *****
Po ogrodzie niech hula szarańcza 1968 poemat o włóczędze Stachura, Witek **** ****
Przystępuję do ciebie 1968 poemat o miłości Stachura ** ***
Cała jaskrawość 1969 powieść z Witkiem u Potęgowej Edmund Szerucki i Witek ***** *****
Siekierezada albo zima leśnych ludzi 1971 powieść wyręb lasu Janek Pradera **** *****
Piosenki 1973 piosenki! o wszystkim ? **** ****
Wszysto jest poezja 1975 opowieść o wszystkim i o poezji Stachura *** *****
Się 1977 opowiadania o podróżach Michał Kątny *** ***
Fabula Rasa (rzecz o egoizmie) 1979 dialog filoz. o szczęściu Stachura i człowiek-nikt **** **
Oto 1979 wywód o szczęściu człowiek-nikt ** ***
Postscriptum 1989 różne różnie Stachura
Listy do pisarzy 2006 listy różnie Stachura
Moje wielkie świętowanie 2007 opowiadania wędrowanie Stachura
Listy do D. Pawłowskiej 2007 listy miłość Stachura
Dzienniki, tom I 2010 dzienniki różne Stachura
Dzienniki, tom II 2011 dzienniki różne Stachura
powrót na górę

W ramach Stachuriady polecamy szczególnie:

bruno

belon

harasymowicz