Kondrak w lutym i marcu

Zapraszamy na dwa koncerty Jana Kondraka, poświęcone w całości twórczości Stachury.

26 lutego - Warszawa [szczegóły]

18 marca - Kraków (plakat)

kondrak-recital

powrót na górę

W ramach Stachuriady polecamy szczególnie:

bruno

belon

harasymowicz

Dziękujemy Rodzinie Edwarda Stachury za zgodę na wykorzystanie wizerunku i fragmentów twórczości Poety

droga1m