Zakończenie konkursu o książkę "Buty Ikara"

Zakończył się już konkurs, w którym można było otrzymać jeden spośród 5 egzemplarzy książki Buty Ikara wydanej przez Wyd. Iskry. Laureaci zostaną ogłoszeni niedługo, prosimy o cierpliwość! 

Pytaliśmy:  Do jakiego skandynawskiego kraju udał się Stachura wiosną 1973 roku? Podaj nazwę kraju i źródło, z którego pochodzi informacja.

Odpowiadamy: wiosną 1973 Edward Stachura​ odwiedził Norwegię (Oslo). Po drodze był także w Szwecji i taka odpowiedź również byłaby uznana za prawidłową (aczkolwiek w przeważającej większości - z małymi wyjątkami - pisaliście właśnie o Norwegii).

Naszym źródłem był egzemplarz II tomu Dzienników E.S.  - ok. 30 pierwszych stron książki dotyczy właśnie tej wyprawy. Wielu z Was podawało naprawdę fantazyjne źródła. Niektóre z nich postramy się przytoczyć na łamach naszej strony niebawem. Obiecujemy, że już niedługo poznacie nazwiska osób, do których trafią książki. Jednocześnie serdecznie Wam dziękujemy za udziałw konkursie i cicho zdradzamy, że wkrótce kolejny konkurs!

powrót na górę

W ramach Stachuriady polecamy szczególnie:

bruno

belon

harasymowicz

Dziękujemy Rodzinie Edwarda Stachury za zgodę na wykorzystanie wizerunku i fragmentów twórczości Poety

droga1m