Wstęp

Listy tu zamieszczone to tylko część opublikowanej w III tomie antologii wydanej przez Czytelnika korespondencji Ryszarda Milczewskiego-Bruna. Kryterium wyboru stanowił przede wszystkim język listów - zamieszczono tu te, które wydawały się najbardziej oryginalne i poetyckie (bo Bruno potrafił przeistoczyć list w prawdziwą prozę poetycką), a także te, które dotyczyły ważnych wydarzeń z życia poety i ważnych osób. Jednak nie sposób tak niewielką ilością Brunowych listów oddać atmosfery i napięcia, które towarzyszą czytelnikowi przy lekturze całego zbioru. To, co poniżej, to zaledwie krótki przegląd. Wersja demo. Zachęta do przeczytania całości.

Niestety nie udało się zdobyć listów Bruna do Edwarda Stachury (i innych też).


Spis listów

19 X 1962 - do Jerzego Szatkowskiego

21 I 1963 - do Jerzego Świątkowskiego
26 II 1963 - z Lipna do Ireny Polakowskiej

31 III 1964 - z Grudziądza do Jerzego Szatkowskiego
13 VII 1964 - do Kazimierza Grefkowicza
19 X 1964 - do Ireny Milczewskiej

2 IX 1965 - do Kazimierza Grefkowicza

15 XI 1966 - z Bydgoszczy do Jerzego Szatkowskiego

25 XI 1967 - do Krystyny Orłow

8 II 1968 - do Krystyny Orłow
28 III 1968 - do Jerzego Szatkowskiego

8 V 1969 - z Grudziądza do Jerzego Szatkowskiego
12 V 1969 - z Grudziądza do Jerzego Szatkowskiego
26 IX 1969 - z Grudziądza do Krystyny Orłow

19 II 1971 - z Grudziądza do Jerzego Szatkowskiego
18 V 1971 - z Grudziądza do Jerzego Pluty

6 II 1972 - z Grudziądza do Jerzego Szatkowskiego
11 V 1972 - z Grudziądza do Jerzego Szatkowskiego

9 X 1973 - do Piotra Muldnera-Nieckowskiego

16 IV 1974 - z Grudziądza do Mieczysława Czychowskiego

8 VIII 1976 - do Bożeny Palus
13 VIII 1976 - z Pragi do syna
14 VIII 1976 - do WSW Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy

27 XI 1977 - do Bożeny Palus

17 V 1979 - do Piotra Muldnera-Nieckowskiego, prawdopodobnie ostatni list Bruna