Ryszard Milczewski-Bruno

     Urodził się w małym mieście, którego nigdy nie kochał. Jednocześnie było mu ono jakoś metafizycznie bliskie i odegrało ważną rolę w jego życiu. Tam też w końcu znalazł swój wieczny spoczynek. Grudziądz leżał na skraju dwóch dawnych województw, dlatego Bruno często bawił w Bydgoszczy i w Toruniu. W tym ostatnim mieście znalazł wodnistą śmierć. Ludzie pióra w jednym i drugim mieście nie rozumieli go, nie próbowali przyjrzeć mu się dokłądniej. Tylko dla zamkniętego grona osób był rzeczywistym twórcą, poetą transformującym język do grac możliwości i dochodzącym w swoich procesach twórczych do niebywałych odkryć. Większość widziała w nim tylko bełkotliwego alkoholika, nieomal grafomana. A on szedł po cienkiej strunie rozwieszonej pomiędzy świtem i zmierzchem. Czasem spotykał kogoś bliskeigo sercu, kto wyrwał go z odrętwienia, kto chłodnym rankiem zawołał: Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo... Ale przyjaciel tyle ide dał, tyle zabrał. Przyćmił go, tak jak wcześniej przyćmił świat Witka Różańskiego. I gdy ich drogi na chwilę się rozeszły pozostał smutek. Żal wypełniający niczym dym wydrążone przez ból ciało. Ale przecież dla poetów gwiezdnego szlaku nie ma końcowych przystanków, nie ma enklaw i malowniczych zakątków. Jest droga i piosenka z przenośnego tranzystora: Gdzieś w nas błyszczą gwiazdy poezji... To jest wieczność.
źródło tekstu: Pragnienie śmierci - Dariusz Tomasz Lebioda


NOTKA BIOGRAFICZNA:

Urodził się 18 lutego 1940 roku w Tarpnie k. Grudziądza. W Grudziądzu ukończył technikum rolnicze. Studiował na ASP w Toruniu i filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiutował w 1958 roku wierszem Starość dłoni w tygodniku społeczno-kulturalnym "Orka". Pisał reportaże do "Faktów" z zamiarem wydania ich w przyszłości w postaci tomu Waga lita ciepła.

Jego pierwszą sezonową pracą było stanowisko fermentatora w Wytwórni Tytoniu w Grudziądzu. Później był agronomem w Rywałdzie i ogrodnikiem-kwiaciarzem w Krakowie. Następnie został instruktorem poradnictwa żywieniowego w mleczarni w Lipnie. Kolejny zawód Bruna to inspektor plantacyjny w Centrali Nasiennej w Grudziądzu. Ponownie zmienił pracę - został kierownikiem Powiatowej Poradni Instrukcyjno-Metodycznej Pracy Kulturalno-Oświatowej. Działał również w Kółkach Rolniczych w Grudziądzu. Potem przeniósł się do Zakładów Mięsnych w Grudziądzu, gdzie pracował jako klasyfikator żywca. Po dość długim okresie bezczynności na nowo znalazł pracę, tym razem w cukrowni "Mełno" koło Grudziądza. Zacieśnił kontakty z redakcją "Faktów" - wkrótce został etatowym pracownikiem tego pisma.

Za pierwszy tom poezji otrzymał dwie nagrody: im. Peipera, przyznawaną przez "Ugrupowanie literackie 66" we Wrocławiu oraz miesięcznika "Poezja" za najlepszy zbiór wierszy roku 1971. Za tomik Podwójna należność otrzymał po raz drugi nagrodę im. Peipera, a także nagrodę im. Piętaka.

R. Milczewski-Bruno zmarł śmiercią tragiczną 17 maja 1979 roku.
inne zdjęcia:
medal z Brunem